Obecní knihovna Ivaň v roce 2016

---------------------------------------

Úvod:

Obecní knihovna patří mezi malé knihovny. Není zde bezbariérový přístup. Ćtenáři mají k půjčování momentálně 5377 knihovních jednotek a 12 titulů časopisů. V knihovně mohou využívat dvakrát týdně bezplatně internet. Knihovna pracuje se systémem Clavius, má www katalog a webové stránky. Obec Ivaň má 718 obyvatel. Místní knihovnu vede od roku 1980 knihovnice Jana Koubková.

 

Služby knihovny, provozní doba:

Knihovna je otevřena každý čtvrtek 5 hodin týdně od 14.00 do 19.00 hodin,v době hlavních prázdnin od 17.00 do 19.00 hodin.

V případě potřeby mohou zájemci o služby knihovny využít času každé úterý od 17.00 do 19.00 hodin, kdy pracuje v knihovně rukodělný kroužek. 

Knihovna půjčuje knihy jak ze svého fondu, tak také z VF regionální knihovny v Břeclavi, půjčuje časopisy, poskytuje bezplatně internet, reservuje knihy a nabízí i donášku knih  čtenářům domů.

 

Doplňování fondu:

Knihovna pořizuje fond vlastním nákupem a nákupem knih z prostředků obce regionální knihovnou v Břeclavi. Zaměřuje se na doplňování mimočítankové četby, historické literatury, naučné literatury pro tvoření, nabídky trhu a knih podle požadavků čtenářů.

Obec poskytuje na nákup knih asi 15.000 Kč ročně.

Knihovnice vyřazuje knihy opotřebované, zastaralé a dlouho nepůjčované, které odesílá na charitu. Poškozené jdou do sběru.

 

Statistické údaje za rok 2016:

Stav fondu k 31.12.2016: 5252

z toho naučná literatura:  1781

                      beletrie:   3471

zapsaných čtenářů:             67

Výpůjčky knih a časopisů: 3315

přírůstky:                           71

úbytky:                            196

Do knihovny byly z prostředků obce pořízeny 2 stoly a 12 židel, rozšířil se tak počet míst k sezení a mohou se v knihovně konat různé akce, např. dílničky, byla pořízena nová barva do tiskárny.

 

Činnost knihovny:

--------------------

Činnost obecní knihovny se nesla ve znamení 700. výročí narození Karla IV. Knihovnice vytvořila projekt Karel IV., který obsahoval besedy, soutěže, kvízy, výstavu knih a kopie dokumentů, nabídku knih o Karlu IV., pasování prvňáčků na čtenáře a vycházkou  do okolí obce s hledáním pokladu našeho panovníka.

 

Vyprávění, besedy a kvízy jsem připravovala s ohledem na věk dětí ať už pro MŠ nebo dětí z jednotlivých tříd ZŠ či ŠD.

Mimo besed o našem panovníkovi jsem připravila soutěž pro žáky 4.-5.tř., kvízy pro družinu a kvíz na web knihovny.

Děti se seznámily také s kopiemi dokumentů ( zakládací listina KU, Zlatá bula Karlova atd.). Z úryvků knihy Vita Carola zase, jak vypadalo království a Praha po návratu mladého krále do Čech a další zajímavosti. Tento projekt a jeho přínos pro děti byl velmi

kladně hodnocen vedením školy i samotnými vyučujícími.

 

Velmi pěkné bylo pasování žáků první třídy na čtenáře OK.

Za přítomnosti ředitele školy Mgr. M. Pavlů, třídní uč. Mgr.

E. Damborské a žáků třetího ročníku Karel IV. v podání pana starosty ing. M. Rybeckého (v historickém kostýmu) pasoval děti po splnění tří úkolů - vyluštění hádanky, hlavolamu, přečtení textu a vyhledání knihy a po slavnostním slibu na rytíře a rytířky řádu čtenářského. Fotodokumentaci pořizovala paní Petra Michálková, pracovnice OÚ( foto na webu obce). Pro děti i dospělé pěkný zážitek.

 

Dalším podařeným počinem byla hra Hledání pokladu Karla IV,

kterou jsem připravila pro děti školní družiny.

Absolvovaly hru v terénu kolem naší vesnice, zaměřenou na plnění úkolů z vědomostí, prokázání dovednosti, odvahy a umu, luštění rébusů (text pozpátku)a dalších nástrah. Musely splnit 15 úkolů. Ocitly se v místech, kde některé z nich nikdy nebyly. Vrcholem hry bylo najití zlatého pokladu (cukrovinky)Karla IV.

Počasí ideální, hra moc hezká. Některé děti ještě ten den nebo následující provedly celou trasou i své rodiče.

 

V průběhu roku knihovnice oslovovala ženy z vesnice, které něco tvoří, že se připravuje výstava " Škola andělská." Konala se v prostorách Obecního úřadu v Ivani. Zapojilo se asi dvacet vesměs žen a dívek. Výstava se konala první adventní neděli při rozsvěcování stromu na návsi. Vystavovaly se andělé z papíru,  

keramiky, perníku, dřeva,malované na hedvábí, obrázky, z drátků, papírových ruliček, ze zuberské výšivky, háčkovaní, paličkovaní, z korálek a dalších technik. Výstavu Škola andělská splupořádala knihovnice s kroužkem paličkování, který vede.

 

Součástí výstavy byla v prostorách OÚ také výstava Ivaňský rohlíček, který organizovaly pracovnice OÚ, na níž se sešlo asi třicet vzorků. Občané mohli ochutnat rohlíčky vanilkové, kynuté, makové, perníkové, krémové, slané, křehké z různých těst a některé jsou k dispozici na webu knihovny. Příprava těchto akcí byla velmi náročná. Veřejnost byla nadšena, byl to krásný počin.

Knihovnice se zapojila při přípravě výstavy a i jako občanka dvěma vzorky  rohlíčků.

Součástí akce byly zabijačkové speciality, které připravil pan

J. Matula a bufet obsluhovaly členky kroužku paličkování 

p. I. Matulová, p. Z. Laštovičková a p. B. Dubšová.

 

Dalším počinem byl Ivaňský živý betlém, který připravovala parta nadšenců v čele s pracovnicemi OÚ p. P. Michálkovou a p. H. Soukalovou, který se uskutečnil 26. prosince. Knihovnice se zapojila zpěvem ve sboru ( vedla jej MUDr. T. Lásková) a  podílela se také na přípravě občerstvení. Přišlo mnoho občanů, byl to krásný svátek. ( ze všech akcí jsou fotky na webu obce).