Knihy, které se vážou k době a osobnosti Karla IV. (markrabě moravský, král český, císař římský a německý) a přiblíží nám

jeho vladařské schopnosti, genialitu, statečnost, prozíravost

jako státníka, diplomata a mecenáše  v naučné literatuře i 

v beletrii.

 

Vaňková, Ludmila       Cval rytířských koní

                               Dotkni se nebe

                               Druhá císařovna

                               Dvojí trůn

                               Od moře k moři

                               Orel a had

Ježková, Alena           Příběhy českých kížat a králů

Čornej, Petr               Panovníci českých zemí

Seibt, Ferdinand         Karel IV. Císař v Evropě

Scott, Hollowey          Královský dar

Kubka, František        K­arlštejnské vijgilie

Karel IV.                   Vita Carola (vlastní životopis)

kolektiv                    ­Karel IV.

kolektiv                    ­Osobnosti historie světa

kolektiv                    Kroniky doba Karla IV. 

kolektiv                    234 českých osobností

Kratochvíl, Miloš V.    Památné bitvy českých dějin

Novák, Jan A.            Karel IV. mystik a čaroděj

Palacký, František      Z dějin národu českého

Ottův slovník            ­Osobnosti Česko

Šafránková, Jana       Pro­cházky prahou

Hora, Petr                ­Toulky českou minulostí 2

Havlík, Lubomír E.     Moravské letopisy

Motlová, Milada        Praha známá i neznámá

Jan Neruda               Balady a romance (Romance o Karlu IV)

Whitton, Hana          Kateřina Lucemburská (dcera Karla IV.)

Drijverová, Martina    České pověsti pro malé děti

Brož, Ivan                Osobnosti historie světa

 

K dispozici jsou také časopisy Otazníky historie, Tajemství

české minulosti, Živá historie, kde se dočtete zajímavá fakta

 o životě a době nejen Karla IV.

 

 

Projekt knihovny : Karel IV.

 

Obecní knihovna v Ivani připravila k 700. výročí narození Karla IV. projekt, do kterého se zapojili žáci Základní školy, děti z Mateřské školy i Školní družina.

 

Poklad krále Karla IV.

------------------------

 

Na začátku května hledaly děti ze Školní družiny poklad krále Karla IV.

Knihovnice vytyčila trasu, označila úkoly a potom společně s dětmi s družiny a paní vychovatelkou

M. Mankovou vyrazily do terénu kolem Jihlavky a vesnice.

Po cestě plnily úkoly ve znalostech o přírodě, musely prokázat mrštnost, dovednost, rychlost v různých disciplínách (hod hůlkou z topinambury - kopí), hod

kamenem přes řeku, běh na krátkou trať, chůzi v nebezpečném terénu, v neznámém prostředí. Prokazovaly také znalosti o obci a okolí.

Mimořádný zážitek pro děti bylo tření ryb v řece - desítky ryb těsně u břehu.

Děti po cestě hledaly úkoly, které byly psány písmem

nazpátek a úkoly musely rozluštit. Vzhledem k tomu, že bylo velmi teplo, poklad byl uložen v knihovně, kde hledání pokladu vyvrcholilo. Byl nalezen plný hrnec zlatých dukátů (a čokolád).

Děti prožily pěkné odpoledne naplněné hezkými zážitky a dobrodružstvím, protože se některé ocitly v místech, kde ještě nikdy s rodiči nebyly.

Karel IV. byl vzdělaný a zdatný, vynikal v rytířských turnajích a děti také prokázaly, že jsou malí rytíři a malé rytířky.