Prosinec - nástěnka: "Připomínáme si...( výročí)

               Josef Lada - výstava reprodukcí ilustrací

               výstava reprodukcí: "České malířství 19.století"

               Vánoce - výstava knih( nápady, kuchařky, zvyky, tradice)

               nové knihy a jejich zpracování do fondu

               Mirko Hanák - Zvířata v zimě( výstava repr. il.)

 

Listopad - nástěnka: "Připomínáme si...( výročí)

               nové  časopisy

               nové knihy a jejich zpracování do fondu

               výstava reprodukcí ilustrací M. Alše a H. Zmatlíkové

               nástěnka - region (okolí Ivaně)

               výstava knih  - můj domov( knihy o regionu)

 

Říjen - nástěnka: "Připomínáme se.. ( výročí v měsíci)

           zpracovávání nových knih do fondu

           projekt "T.G.M" - řada besed o osobnosti T.G.Masaryka    

             (mládí, studia, činnosti ...), o vzniku československého státu

           pro všecny ročníky ZŠ a školní družinu, kvízy

           beseda s kvízem pro 3. - 4.tř.: Dobrodružná literatura

           (autoři, témata - Robinson Crusoe)  

           čtení z obecní kroniky ... Jaké bylo století obce

           vzpomínkové posezení pro dospělé s ochutnávkou

           výstava literatury

           výstava kopií novin a dalších dokumentů z počátku republiky

Září -  nové časopisy

          dílnička  - cukrářské fgle s marcipánem - lektorka

          Z. Laštovičková

          nástěnka: "Připomínáme"...(výročí)

 

Srpen  -  velký úklid knihovny (okna, záclony, květiny, koberec,

              regály, parkety)

              zpracování nových knih z vlastního fondu

              nové knihy z výměnného fondu

              nové časopisy (remitendy)

              met. návštěva p. Smolové

              výstava reprodukcí "Impresionismus"

              výstava " Lednicko-valtický areál" reprodukce perokreseb

              Miloslava Čecha

              kopie fotografií - Hrady a zámky na Moravě

              nástěnka: "Připomínáme" ...( výročí)

 

Červenec - zpracovávání nových knih (dary)

                třídění met. materiálu, úklid písemností, regály, stůl atd.

                výstava fotografií "Moravské kroje"

                nástěnka: "Připomínáme"....(výročí)

                výstava kníh s jazykovou tématikou: "Domluvíme se.."

                výstava knih "Co nového v OK?" (nové knihy)

 

 Červen - výstava ilustrací (repr.) "Mirko Hanák a zvířata"

              19.6 - beseda MŠ -pověsti z domova,návrat do čtenářské

                        minulosti, pohádkové hádanky

               21.6. - školní družina - čtení o staré Ivani, úryvek z knihy

                         Fr. Nováka "Ivaňské zátiší, Popletená pohádka-kvíz

               výstava časopisů na téma - Cestujeme (Turista, apod.)

               Nástěnka: "Připomínáme...(výročí)

 

Květen - zpracovávání nových knih

             Nástěnka: "Připomínáme"...(výročí)

             výstava repro. ilustrací  K.Franty (bajky)

             15. května -  Pasování na čtenáře - žáci 1.třídy

             (p.starosta ing. K. Rybecký - Karel IV.)

             22.5. Hravé odpoledne - školní družina (pasování)

                      (p. Michálková - Marie Terezie)

                     - hádanky, kvízy a pod.

            úprava programu na ochranu osobních údajů (p.Těšínský)

            úprava počítače (p. Zedníček)

          

 

Duben - nové časopisy (remitendy)

             Nástěnka: "Připomínáme"...(výročí)

             výstava repr. ilustrací  Radka Pilaře

             nástěnka (panely) - Ohrožení živočichové

             12.4 - beseda s MŠ - Z pohádky do pohádky

             oprava poškozených obalů

             semínkárna - nabídka semen letniček

             18.4. - "Poznej a chraň"  - Škoní družina - vycházka po

              okolí Ivaně s poznáváním přírody a hledání pokladu

             23.4 - 1.třída ZŠ - Příběh s dětským hrdinou (beseda +

             knihovnická lekce pro daný věk)

 

Březen -nové knihy z výměnného fondu reg. knihovny v Břeclavi

            met. návštěva p. Smolové

            semínkárna - nabídka semen letniček

            Nástěnka: "Připomínáme...(výročí)

            výstava knih s regionální tématikou (naučná i beletrie)

            Zapomenutý spisovatel Fr. Novák - výstavka

            6.3. žáci 4.-5.třídy ZŠ Ivaň "Jak šel čas"(vznik a vývoj    

                  písma - dokumenty, obrázky, úryvky, kvíz atd.

            7.3. žáci 1.tř.ZŠ Ivaň - knihovnická lekce, poznávání il.

                   skládání obrázku, výroba zál. hádanky -poh.dvojice...

            výstava repr. kreseb P. Soudkové - Nostalgické Brno

 

Únor - výstava dobových dokumentů (novin, plak.) Vznik republiky

          13.2 - Hravé odpoledne  - děti ze školní družiny - Olympiáda 

                    trochu jinak," historie, osobnosti sportu,

                    Pohádka o J.Raškovi, kvíz

          19.2 - beseda - děti z MŠ Ivaň "Olympiáda" (obrázky,

                    kartičky, vyprávění 

          23.2. žáci ze 2.-3.tř.ZŠ Ivaň - beseda + knihovnická lekce

                   pro daný věk (Ohnivec, Zvláštní lék), kvíz

          Nástěnka: " Připomínáme"...(výročí)

          výstava kopií ilustrací ilustrátorů "Galerie na provázku"

          výstavka kopií obrazů z galerie v drážďanech

          nové časopisy (remitendy)

 

Leden - výstava knih s ilustracemi a kopií ilustrací K. Svolinského

            Nástěnka: Připomínáme"...(výročí)

            panely - Ohrožená příroda - rostliny

            výkaz o knihovně

            výstava kopií ilustrací ilustrátorů "Galerie na špendlíku"