Provozní řád užívání internetu                       

             

1.  Internet v knihovně může využívat každý návštěvník knihovny, 

     ale    musí ovládat základy práce s počítačem a internetem.   

2.  Uživatel může být připojen k internetu až 60 minut. 

3.  Časové limity pro využití internetu lze upravovat podle potřeby a  

     možností knihovny. Návštěvníci dbají pokynů knihovnice.

4.  Není dovoleno nahrávat na disk jakékoliv vlastní soubory ani   

    instalovat aplikace stažené z internetu nebo měnit nastavení PC.  

5.  Informace a soubory získané při práci z internetu si mohou uživatelé

    nahrát na vlastní nepoškozené diskety.

6.  Není dovoleno navštěvovat int. stránky jejichž obsah není vhodný

     k prohlížení ve veřejných prostorách.

7.  Uživatel nesmí šířit nelegální software, popřípadě je vědomě užívat.

8.  Získané informace a data slouží k osobní potřebě a studijním účelům

    uživatele.Případné zneužití dat a informací může být trestné dle zákona

    č. 121/2000 Sb. v platném znění.

9.  Uživatel se nesmí snažit získat přístup ke chráněným  informacím

    a datům jiných uživatelů.

10.Služeb internetu může využít i uživatel bez čtenářského průkazu.

11.Provozovatel Obecní knihovna Ivaň nenese odpovědnost za obsah stažených

    informací z internetu ani případné škody, které by mohly vzniknout jejich dalším

    používáním.

12.V případě porušení provozního řádu může být uživatel od počítače vykázán.