Pranostiky:

 

Březen - za kamna vlezem.

Březnové slunce, má krátké ruce.

Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl.

Březen bez vody - duben bez trávy.

Březen suchý, duben mokrý a květen větrný, pytle obilím

a sudy vínem naplní.

Kolik březnových mlh, tolik lijavců v roce.

Jak prší v březnu, tak  také v červnu.

Napadlý sníh březnový, oseníčku nehoví.

 

O svatém Tomáši, sníh bředne na kaši.

 

Na svatého Řehoře, líný sedlák, který neoře.

Na svatého Řehoře, čáp letí od moře.

 

Pěkný den na svatého Josefa zvěstuje dobrý rok.

Mráz po svatém Josefu, neuškodí květu.

Svatý Josef, s tváří milou, končí zimu plnou silou.

 

Na svatého Jáchyma, skončila se už zima.

 

O svaté Balbíně, je už u nás po zimě.

 

 

 Duben

 

Dubový sníh rodí trávu.

Studený a mokrý duben plní sklepy a sudy.

Dubnový sníh pole hnojí a déšť jim požehnání přináší.

Hodně-li v dubnu vítr duje, stodola se naplňuje.

Panská láska a dubnový sníh za mnoho nestojí.

 

Na Velikonoce jasno -  bude laciné máslo.

 

O svatém Anselmě, semeno do země.

 

Jiří a Marek - mrazem nás zalek.

Mrazy neuškodí, co po Jiřím škodí.

Na svatého Jiří, vylézají hadi a štíři.

 

Svatého Marka deštivo - sedm týdnů blátivo.

Na svatého Marka, brambor plná řádka.

Na svatého Marka, do země oharka.

 

Květen

 

Studený máj, v stodole ráj.

Na mokrý květen, suchý už přichází červen.

Jestli v máji neprší, červen to dovrší.

Májová vlažička - naroste travička,

májový deštíček - naroste chlebíček.

Suchý květen - mokrý červen.

Před Servácem není léta, po Serváci z mrazy veta.

Když máj vláhy nedá, červen pak se předá.

Když se v máji blýská, tož si sedlák výská.

Na Filipa chrousti hučí, o Martině studený vítr fičí.

Na svatý Duch, do vody žbluch.

 

 

Červen

 

Chladný květen, červen  vlažný -

je pro sýpky, sudy blažný.

Červen studený - sedlák krčí rameny.

Jestli červen mokrý bývá, obilí pak málo rodívá.

Pláče - li červen a neoschne žitko,

v zajících, koroptvích budem mít řídko.

Červen mokrý a studený - bývají žně vždy zkaženy.

Často - li se v červnu hrom ozývá,

kalné léto potom přicházívá.

Červen stálý - prosinec dokonalý.

Jaká parna se v červnu dostaví,

tak se i prosincové mraky postaví.

Červnové večerní hřmění - ryb a raků nadělení.

Medardova kápě, čtyřicet dní kape.

Když na Medarda prší, voda břehy vrší.

Svatá Tonička, mívá často uplakaná očička.

Na svatého Antonína, broušení kos započíná.

Na svatého Jána, otvírá se létu brána.

Jaký je Petr a Pavel, takový bude Havel.

 

 

Červenec

 

Červenec - úrody blíženec.

Když červenec pěkně hřeje, o Vánocích se zima zaskvěje.

Slunce peče - déšť poteče.

Na mokrý červenec následuje bouře a krupobití.

Když dne ubývá, horka přibývá.

Když prší na svatého Prokopa, promokne každá kopa.

Svatá Markyta, hodila srp do žita.

Svatá Markyta velí: "Lidé, okopávejte zelí!"

Na Markétu - li prší, ořechy se stromu srší.

Ženci na pole, včely z pole.

O svatém Kamilu, slunce má největší sílu.

Na svatého Filipa, ječmínek se oklípá.

Svatý Jakub dává kukuřici vlasy, svatá Anna Klasy.

Svatá anna, chladno zrána.

Od svatýho Ignáca, léto sa odvracá.

 

Srpen

 

Rosí-li v srpnu silně tráva, pěkné počasí se očekává.

Teplé a suché léto přivádí za sebou mírný podzimek,

tuhou zimu a nejlepší víno.

Když je v srpnu ráno hodně rosy, mají z toho radost vosy.

Mlhy na lukách, potocích a řekách v srpnu zvěstují trvalé počasí.

Když pálí srpen, bude pálit i víno.

Nejsou-li v srpnu hřiby, nebude v zimě sněhu.

Potí-li se Dominik, bude ještě Marek v kožiše.

Svatý Vavřinec, první podzimec.

Vavřincův déšť -  myší úroda.

Bartoloměj svatý, odpoledne krátí.

Od svatého Bartoloměje, slunce již tolik nehřeje.

Fouká-li na Bartoloměje z Moravy,vorej sedláče pomali,

fouká-li na Bartoloměje vítr z Čech,

pak si sedláčku s oráním pospěš!

Jaké počasí o svatém Bartoloměji,

takové bude i celý podzim.

Jak Vavřinec zavaří,Bartoloměj zasmaží,

tak se podzimek daří.

I když ze strnišť občas fučí,horko nás přece jen mučí.

 

 

Září

 

Září, vínečko vaří a co nedovaří, to říjen dopeče.

Panny Marie narození, vlaštoviček rozloučení.

Na Ludmily světice obouvej střevíce.

Svatý Michal, všechno z polí spíchal.

Září, na léto jde stáří.

Divoké husy na odletu, konec i babímu létu.

Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom.

Zářijová slota - hrstka deště, fůra bláta.

Svatá Teklička, maluje jablíčka.

Na svatého Cypriána, bývá často chladno zrána.

Na svatého Václava, každá pláňka dozrává.

Po svatým Václavu, beranici na hlavu.

Svatý Václav víno chrání, po něm bude vinobraní.

 

 

Říjen

 

Teplý říjen -  studený kistopad.

Září vínečko vaří, a co nedovaří, to říjen dopeče.

Září vínečko vaří, říjen mačká hrozen.

Divoké husy na odletu - konec i babímu létu.

Co v říjnu zimy přibude, v lednu ji opět ubude.

Když dlouho klistí nespadne, tuhá zima se přikradne.

Říjen a březen - rovné jsou ve všem.

Svatý František zahání lidi do chýšek.

Svatý Havel -  devět počasí za den.

Svatá Hedvika - pole zamyká.

Svatá Voršula - zimu posílá.

Na svatého Šimona tiše k nám přikluše zima.

Šimona  a Judy - tuhnou na poli hrudy.

Šimona a Judy - kožich nese z půdy.

V říjnu mráz a větry - leden, únor teplý.

 

Listopad

 

Listopadové hřmění pšenici ve zlato mění.

Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá.

Když se v listopadu hvězdy třpytí, mrazy se brzo uchytí.

Jestliže listopadový sníh dlouho zůstane, více než hnůj

polím prospěje.

Jaký listopad, takový březen.

Den Všech svatých je poslední, který léto nahání.

O Všech svatých větry-li jsou, znamenají zimu proměnlivou; přijdou-li ale s Ondřejem,

dobré zimy se nadějem.

Když na Dušičky jasné slunce panuje, příchod zimy to oznamuje.

Na Bohumíra - příroda k spánku se ubírá.

Svatý Theodor - mrazy lezou z hor.

Přijede-li Martin na bílém koni,

metelice za metelicí se honí.

Na svatého Martina, kouří se nám z komína.

Kateřina na blátě, Vánoce na ledě.

Na svatou Kateřinu, schováme se pod peřinu.Svatá Kateřina, strčí housle do komína.

Svatá Cecilie sněhem pole kryje.

Když na svatého Ondřeje sněží, dlouho sníh poleží.

Ondřej mosty staví, Jiří je odplaví.

 

 

Prosinec

 

Studený prosinec - brzké jaro.

Prosinec zaleje a leden zavěje.

Po studeném prosinci bývá úrodný rok.

O svaté Barboře, ležívá sníh na dvoře.

Na svatého Mikuláše, už je zima celá naše.

Svatá Lucie, noci upije.

O svatém Tomáši, meluzína straší.

Na Štědrý večer hvězdičky - ponesou vajíčka slepičky.

Mráz na Boží narození, zima se udrží bez proměny.

Na Boží narození - o bleší převalení.

Jasné Vánoce - hojnost vína a ovoce. 

Tmavé Vánoce -  světlé stodoly.

Kateřina na ledě  a Štěpán na blátě.

O Silvestru papeži, snížek si již poleží.