Desatero čtenáře knihovny:

 

 l.   Vypůjčené knihy vracej vždy včas a v pořádku!

 2.  Ke knize se chovej vždy pěkně, netrhej ji a nenič!

 3.  Kniha má ráda čistého čtenáře.

 4.  Kniha není nábytek!

 5.  Kniha nemá ráda vodu ani ani domácí mazlíčky.

 6.  Kniha není osel, aby měla oslí uši.

 7.  Kniha nemá jídlo ani pití,

      ale má ráda čistý stůl a ruce.

 8.  Kniha nemá ráda nůžky ani pastelky.

 9.  Kniha není na hraní.

10. Kniha nejraději spí v knihovně.

 

Desatero přikázání počítačové etiky:

 

l.   Nepoužiješ počítače ke škodě jiného.

2.  Nebudeš ničivě zasahovat do práce druhých lidí.

3.  Nebudeš slídit v souborech jiných lidí.

4.  Nepoužiješ počítače ke krádeži.

5.  Nepoužiješ počítače pro křivé svědectví.

6.  Nepoužiješ nebo nepořídíš kopii softwaru, který jsi

     nezaplatil/a/.

7.  Nepoužiješ neoprávněně počítačového zdroje jiných lidí.

8.  Nepřivlastníš si intelektuální dílo jiného.

9.  Budeš přemýšlet o společenských následcích programu,

     který jsi stvořil/a/.

10.Budeš používat počítače ohleduplně a s úctou.

               převzato z The Computer Ethics Institute