Služby čtenářům a uživatelům Obecní knihovny: 

 

 

                    

- výpůjční služby knih a časopisů registrovaným čtenářům každý  

  čtvrtek od 14.00 do 19.00 hodin

 

 

- bezplatný přístup na internet zdarma - 2 místa

- knižní novinky na webu knihovny

- 3 - 4x ročně nové knihy z výměnného souboru z Břeclavi

- nové knihy z vlastního fondu knihovny v průběhu roku

- rezervace knih - ústní žádost i e-mailem

- na požádání doručení knih domů /lidem s pohybovými 

  problémy/    

 

 Oznamuji čtenářům, že provoz on - line katalogu Obecní knihovny v Ivani byl obnoven a mohou jej zase využívat. 

Koubková Jana, knihovnice OK Ivaň.

 

V knihovně máme v současné době nové knihy z výměnného fondu a nové časopisy - remitend.

 

V časopise  Živá historie vychází nádherné přílohy -

např. kopie Zlaté buly sicilské, Zlaté buly Karla IV, různé mapy, Kodexy a další kopie dokumentů, které nás seznamují s historií. Tyto dokumenty se půjčují jenom prezenčně - pouze  jsou k prohlížení a seznámení jen v knihovně.

 

Prosba

--------

hledám nějaké informace o ivaňské knihovně před rokem 1975. Vím, že knihy v Ivani půjčovala přede mnou paní Vlasta Kvapilová, že se půjčovaly na bývalém bydlení manželů Zajícových, že také jeden čas půjčovala knihy paní Jílková, že se kdysi půjčovaly v zabaveném domě Kvapilových (nyní na pozemku mají postaven dům Soukalovi).

Nikde, ani v kronice jsem o knihovně nenašla žádnou informaci.

Prosím čtenáře knihovny nebo návštěvníky webu OK

v Ivani, zda v rodině nemají informaci, kterou potřebuji ke zmapování funkce knihovny v obci v nedávné minulosti.

Za informace předem děkuji. Jana Koubková