OBRÁZEK : ivan.jpg

 

Vítejte

v naší knihovně

neprofesionální knihovna

  

 

Provozní doba : Čtvrtek:   14 -19 hodin

 

Prázdninový provoz: čtvrtek 17 - 19 hodin               

                        

Adresa:            Obecní knihovna

 

                            Ivaň 73                           

 

                            691 23 Pohořelice

 

 

 

Kontakt:          knihovnice Jana Koubková

 

 

 

             e-mail: knihovnaIvan@seznam.cz   

 

 

 Web knihovny: www.knihovnaivan.webk.cz

 

 

Zřizovatel: Obec Ivaň: www.obecivan.eu     

                       e-mail: ouivan@iol.cz  

 

 

Knihovna je umístněna vlevo v přízemí budovy Základní a Mateřské školy

  

Správcem webu Obecní knihovny je knihovnice  

Jana Koubková