Knihovní řád:

 http://knihovnaivan.files.webk.cz/files/knihovni_rad0001.pdf

 

 

Zřizovací  listina:

--------------------

 

http:/knihovnaivan.files.webk.cz/files/zrizovaci_listina.pdf