Pasování na čtenáře.

-----------------------

Několik let jsou v naší Obecní knihovně  Ivaň žáci 1. tříd přijímáni do Řádu čtenářského jako rytíři a rytířky. V letošním roce bylo pasování ve znamení výročí narození Karla IV.

Knihovnice Jana Koubková přivítala žáky do Království knížek (knihovny), zrovna tak hosty - spolužáky ze třetí třídy, třídní učitelku Mgr. Evu Damborskou, řed. školy Mgr. Miloše Pavlů, pracovnici OÚ p. Petru Michálkovou a krále Karla IV. v podání starosty obce ing. Martina Rybeckého.

Knihovnice seznámila děti s poklady knihovny - nejdražšími, nejmenšími, nejdelšími, nejstaršími knihami a představila také nejkrásnější knihy v knihovně.

Povídala si s nimi, co rády čtou, jaké knížky se jim líbí, jaké knihy  najdou v dětském oddělení a připomenula jim zacházení s knihami.

Děti informovala o tom, že král Karel IV. byl velmi vzdělaný,

musel překonat mnohá protivenství a prokázat svoje schopnosti při vládnutí a ony budou také prokazovat svoji šikovnost a um.

Žáci nejdříve určovali knižní hrdiny z úryvků textu, podle ilustrace, potom luštili pohádkové postavy  skládáním puzzlu a dalším úkolem bylo přečíst pohádkovou postavu pozpátku.

Poslední úkol byla četba  textu  na archu (verše M. Černíka).

Když všechny úkoly splnili, Karel IV. přečetl pasovací formuli, knihovnice přečetla slib rytířů a rytířek, jednotlivě poklekli 

a byli králem pasováni na řytíře a rytířky Řádu čtenářského.

Poté byly pohoštěny, král je obdaroval krásnou knihou a  knihovnice paličkovanými záložkami.

Slavnostní ráz Pasování na čtenáře byl pěkný zážitek nejen pro malé rytíře a rytířky, ale i pro všechny přítomné.

Knihovnice se všemi se rozloučila a pozvala děti k dalším návštěvám knihovny.

 

Fotodokumentace bude instalována později, fotografie jsou na webu obce.