Ceník platných služeb a poplatků

                 Obecní knihovny v Ivani

                 Ivaň 73, 691 23 Pohořelice

               organizační složky obce Ivaň

 

 

Roční poplatek: dospělí            Kč 40.-

                      děti, důchodci  Kč 20.-

 

Ztráta čtenářského průkazu     Kč  5.- 

Mezivýpůjční knihovní služba    poštovné

 

Upomínky: 1. upomínka          Kč  5.-

                2. upomínka          Kč 10.-

                3. upomínka          Kč 20.-

                4. upomínka          Kč 30.-

 

Ztráta knihy: cena knihy + man.poplatek Kč 20.-

Kopírovací služby (černobílé)

1 stránka 2Kč

oboustranné 3Kč

 

 V Ivani dne 9.9.2002     

                              Jana Koubková

                              vedoucí OK Ivaň