Karel IV.
1) 1. Kdo byl pradědečkem Karla IV. z matčiny strany?
2) 2. Při narození dostal Karel IV. jméno:
3) 3, Na kterých hradech věznil Jan Lucemburský svého syna Karla?
4) 4. V sedmi letech byl Karel IV. poslán na výchovu do?
5) 5. Karel IV. hovořil:
6) 6. Označ správně stavitele chrámu sv. Víta.
7) 7. V roce 1348 založil Karel IV. :
8) 8. Dva z Karlových synů se stali českými králi.
9) 9. Portrét Karla IV. najdete na bankovce s nominální hodnotou?
10) 10. Kdy byl Karel IV. poprvé označen jako pater patriae, otec vlasti?