Mozkobraní o Ivani / příroda blízká i daleká/
1) Naší vesnicí protéká řeka Jihlava. Kde pramení?
2) Typický strom lužních lesů dolního toku řeky Jihlavy není?
3) Kolem Ivaně je bohatá příroda. V roce 1990 byl vyhlášen za přírodní památku?
4) V blízkosti Ivaně jsou také dvě přírodní rezervace. Jsou to:
5) Betlém /mokřad - přírodní památka/ je zajímavou lokalitou, která vznikla?
6) V mokřadu žije obojživelník,jehož samci s v době páření zbarvují do modra.
7) V blízkosti Ivaně je rozlehlý rybník Vrkoč. Kterou rybu v něm nechovají?
8) Z rostlin najdeme v ivaňském mokřadu tyto:
9) Velmi dobré podmínky k životu zde našel živočich, který staví hráze.
10) V porostech lokality Betlém můžeme vidět hnízdit tyto ptáky: