Mozkobraní o Ivani /doba dávná i nedávná/
1) Který rok je považován za počátek existence Ivaně?
2) Jazyková podoba obce byla různá. Jak se nazývala Ivaň v roce 1850?
3) Důležité dokumenty obce se stvrzovaly až do r. 1945 pečetidlem. Ivaň měla:
4) Kostel v obci je zasvěcen sv. Bartoloměji. Ten je patronem také:
5) Jednou z místních památek je v obci fara. Je postavena ve stylu:
6) Nejstarší mapové vyobrazení Ivaně na vojenské mapě je roku?
7) Ve kterém roce byla v obci postavena nová dvoutřídní škola?
8) Ve kterém roce převzala obec dekret o udělení praporu a nového znaku?
9) V Ivani působil od r. 1889 učitel, který napsal knihu Ivaňské zátiší.
10) Velkou osobností ochotnického divadla v obci byl učitel a muzikant:
11) V obci a okolí byla svého času velmi populární kapela Ivaňka.