Příběh kapra
1) Kapr byl registrován v povodí středního a dolního toku Dunaje?
2) Cílevědomý chov kapra se začíná prosazovat?
3) Psaným dokumentem, který jednoznačně hovoří o rybníku je?
4) Který český panovník podporoval výstavbu rybníků?
5) Největším stavitelem rybníků, zejména Světa, Rožmberka a dalších byl?
6) V našem okolí je také soustava rybníků, na kterých hospodaří?
7) V rybníku Vrkoč se chová kapr se značkou?
8) Rybník Vrkoč je bočním rybníkem, nemá vlastní povodí. Napájen je?
9) Ke krmení se spotřebovávají celé zrniny.
10) Proč je produkovaný Pohořelický kapr bioproduktem?