Pověsti mého domova
1) Který řemeslník se zasloužil o to, že je drak na radnici v Brně?
2) Za jeden den porazil strom, vyrobil kolo od vozu a dokutálel do Brna?
3) V Brně na Petrově zvoní poledne už v jedenáct hodin?
4) Ditrichštejnský znak zdobí mnoho budov v Mikulově. Jsou to?
5) Mikulovský zámecký sud (1014hl) zhotovil v roce 1643 bednářský mistr?
6) Pod hradem Děvičky stojí tři kamenné postavy a kamenný pes. Píše se v pověsti?
7) Bůh Perun daroval Jižní Moravě?
8) Sirotčí hrádek nad Klentnicí se jmenuje podle syna rytíře Číčana. Je to?
9) V blízkosti Ivaně podle pověsti řádila tlupa lapků. Vedl je?
10) Znáš jména statečných rytířů, které mučil vévoda Fridrich?